zadzwon do nas

0754 322 6080

DOSTĘPNY O KAŻDEJ PORZE

0192 44 55 179

10 AM - 5 PM

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Jeśli spowodowałeś wypadek lub stłuczkę warto być świadomym co należałoby w takiej sytuacji zrobić.

Co robić w razie wypadku drogowego?

 • Na początku zachowaj spokój, bo gniewne pogróżki bądź obraźliwe zachowanie do niczego nie doprowadzi. Możesz jedynie pogorszyć i tak już mało przyjemną sytuację.
 • Musisz natychmiast się zatrzymać jeżeli ktokolwiek doznał obrażeń lub doszło do zniszczenia mienia, gdyż w przeciwnym razie popełniałbyś przestępstwo. Dodatkowo jeżeli potrącisz psa lub inne zwierzę hodowlane musisz zgłosić ten fakt policji. Jeżeli uderzysz kota bądź dzikie zwierzę wówczas nie masz obowiązku zatrzymywania się ale powinieneś upewnić się, że to zwierzę nie jest ranne i nie cierpi.
 • Upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony, zaciągnij hamulec ręczny i włącz światła awaryjne.
 • W żadnym wypadku nie przyznawaj się do winy za spowodowanie wypadku a tym bardziej nie oferuj zapłaty za wyrządzone szkody.
 • Zadzwoń niezwłocznie pod numer alarmowy 999, jeśli tylko ktokolwiek doznał obrażeń; jeżeli wypadek spowodował powstanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu lub jeśli ktoś z osób biorących udział w tym wypadku, zbiegł z miejsca zdarzenia bez pozostawienia swoich danych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy powinieneś powiadomić służby ratownicze, po prostu to zrób. Połączenia z numerem 999 są bezpłatne i służą do zawiadomienia Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Przybrzeżnej i Pogotowia Górskiego.
 • Jeśli masz aparat fotograficzny lub w telefonie komórkowym koniecznie zrób zdjęcia miejsca wypadku. Zanotuj jak najwięcej szczegółów i nazw ulic bądź sporządź rysunek miejsca wypadku. Dobrze by było aby w notatkach znalazły: się pozycje wszystkich pojazdów, zarówno przed i po wypadku, ich kierunki ruchu, ślady hamowania lub poślizgu, uszkodzenia pojazdów.
 • Zanotuj imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, numery rejestracyjne i dane ubezpieczycieli wszystkich kierowców biorących udział w wypadku. Podaj im również swoje dane, bo tego wymaga prawo.
 • Zapisz również koniecznie imiona, adresy i numery telefonów wszystkich świadków zdarzenia, włączając w to pasażerów innych pojazdów biorących udział w zdarzeniu.
 • Zwróć uwagę na wszystkie inne, Twoim zdaniem ważne szczegóły typu: panujące warunki pogodowe, używanie telefonu komórkowego lub inne czynniki, które mogły spowodować chwilowe rozproszenie uwagi, a tym samym stanowić przyczynę wypadku.
 • Jeżeli doznałeś nawet pozornie drobnych obrażeń, powinieneś jak najszybciej szukać pomocy medycznej, zgłaszając się na pogotowie (A&E department) lub do swojego lekarza pierwszego kontaktu (GP).
 • Bez względu na to czy do wypadku doszło z Twojęj winy czy też nie powinieneś niezwłocznie zawiadomić swoją firmę ubezpieczeniową. Nawet jeżeli nie zamierzasz ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu, podaj im wszystkie informacje, które udało Ci się zgromadzić na temat zaistniałego wypadku.

Nawet jeśli doznałeś tylko drobnych obrażeń w wyniku wypadku nie z własnej winy, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu. Wówczas konieczne będzie udowodnienie, że wina leżała po stronie drugiego kierowcy lub też jeżeli przyczyną wypadku był defekt drogi publicznej, że owa wada powstała w wyniku zaniedbania ze strony władz lokalnych , które są odpowiedzialne za stan techniczny dróg i mostów.

W takich sytuacjach powinieneś szybko uzyskać profesjonalną poradę prawną. Zapamiętaj, że nie masz obowiązku zaakceptować prawnika , którego w Twoim imieniu poinstruowała firma ubezpieczeniowa. Masz prawo do tego aby samemu dokonać wyboru kto będzie Cię reprezentował w sprawie roszczeń odszkodowawczych z tytułu Twojego wypadku.