zadzwon do nas

0754 322 6080

DOSTĘPNY O KAŻDEJ PORZE

0192 44 55 179

10 AM - 5 PM

Wypadki z udziałem pieszych

Jeśli to właśnie Ty zostałeś potrącony przez samochód lub zraniony przez nieostrożnie prowadzony jakikolwiek inny pojazd, wówczas Kancelaria Prawna Camps specjalizująca się w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych pomoże Ci wywalczyć możliwie jak najwyższe zadośćuczynienie za odniesione przez Ciebie obrażenia oraz poniesione straty materialne.

Wypadki drogowe mogą być przyczyną niezwykle poważnych obrażeń ciała, a to właśnie  jako pieszy jesteś na nie dużo bardziej narażony aniżeli na przykład kierowca pojazdu, który Cię potracił, ponieważ nie posiadasz właściwie żadnej ochrony przed ogromną siłą tego uderzenia. Współczesne pojazdy są konstruowane w taki sposób, aby przede wszystkim chronić przed poważniejszymi urazami kierowców oraz pasażerów tychże pojazdów, choć w ostatnich latach niektórzy producenci samochodów zaczęli również wyposażać produkowane przez siebie pojazdy w różne mechanizmy ochronne, które mają na celu zmniejszenie potencjalnych obrażeń występujących u uderzonych przez nie przechodniów. Kodeks drogowy nakazuje wszystkim kierowcom pojazdów, aby zawsze udzielali pierwszeństwa przekraczającym jezdnię przechodniom, jak i również aby zachowali szczególną ostrożność na terenach zabudowanych, gdzie piesi mogą nagle wtargnąć na jezdnię bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia.

Warto przy tym zaznaczyć, że wcale nie musisz  zostać fizycznie uderzonym przez jakikolwiek pojazd, aby móc ubiegać się o odszkodowanie za odniesione obrażenia. Wystarczy, że zostałeś poszkodowany starając się uciec z drogi przed nieostrożnie prowadzonym pojazdem.

Zwykle koszty roszczenia pieszego pokrywa firma ubezpieczeniowa winnego spowodowania wypadku kierowcy. Jeżeli jednak ta osoba nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej lub co gorsza sprawca nie został wogóle zidentyfiowany, gdyż na przykład uciekł z miejsca wypadku zanim ktokolwiek zdążył zapisać choćby jego numer rejestracyjny, wówczas Kancelaria Prawna Camps może w Twoim imieniu wystapić o odszkodowanie z Motor Insurers Bureau (MIB), które jest specjalnym funduszem utworzonym przez firmy ubezpieczeniowe w celu rekompensowania osób poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców.

Kancelaria Prawna Camps posiada niezwykle bogate doświadczenie oraz udokumentowane sukcesy w uzyskiwaniu odszkodowań w imieniu poszkodowanych pieszych i przechodniów, a nasi prawnicy z prawdziwym oddaniem walczą o uzyskanie możliwie jak najwyższych rekompensat, proporcjonalnych do odniesionych przez te osoby obrażeń.